Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Játékszabályok

 1. Találat: A játékos testét, ruházatát, felszerelését, illetve a fegyver bármely részét érő lövés találatnak számít. Csapattárs lövése, illetve a fedezéken, tereptárgyon, növényzeten keresztül érkező lövedék is találatnak számít. Visszapattanó lövés viszont nem találat! Levetett felszerelési tárgyakat (pl. fának támasztott fegyver, földre helyezett hátizsák), taktikai pajzsot erő lövés nem találat! Szintén találatnak minősül, ha a játékost az ellenfél hátulról vagy oldalról, meglepetésszerűen, puszta kézzel (könnyen) megérinti. Ezt “csendes dobatásnak” nevezik (lásd 6. pont). Ilyen módon szemből támadni TILOS és balesetveszélyes!

 1. Találat jelzése: a találatot kapott játékos AZONNAL beszünteti a küzdelmet, majd AZONNAL FELEMELI legalább az EGYIK KEZÉT, ÉS hangos, lehetőleg többszöri „MEGVOLT“ vagy „HIT“ kiáltással jelzi a találatot. A csak szóbeli találatjelzés NEM ELEGENDŐ! A játékosra szabadon lehet tüzelni, amíg a találat jelzése nem egyértelmű! Tehát csak FELTETT KÉZ ÉS HANGJELZÉS EGYÜTT érvényes! Nem szabad viszont kiáltani „csendes dobatásnál“ (lásd 6. pont).

 2. Kiállás, visszaállás: találat jelzése után a játékos feje fölé emeli vagy szíjra ereszti fegyverét, AZONNAL FEHÉR KENDŐT helyez a fejére, és a játék megzavarása nélkül, legrövidebb úton távozik az övezetből. (Kivétel, ha a szabályok mást írnak elő.) Számítsunk rá, hogy kiállás közben további találatokat kaphatunk. A fehér kendőt jól láthatóan, végig viselni kell! Heves küzdelem, épületharc közben KÉZFELTARTÁSSAL, KIABÁLÁSSAL, FEHÉR KENDŐVEL VÉGIG JELEZNI KELL a kiesett státuszt. A játékosra szabadon lehet tüzelni, ha nem egyértelműen azonosítható, hogy kiállt a játékból! Fehér kendőt viselő vagy találatot jelző játékost TILOS lőni vagy fedezéknek használni!

  Fokozott figyelemmel kell elhagyni a terepet, hogy ne váljunk célponttá, fedezékké. Szükség esetén megtorpanhatunk vagy rövid ideig várakozhatunk, ha így zavarjuk kevésbé a játékot. Épületharcnál a kiálló távozásáig szüneteltetni kell a küzdelmet, ha nincs más lehetősége a helyiség biztonságos elhagyására. Ilyenkor hangos „KIJÖVÖK!“ kiáltással folyamatosan jelezze, hogy távozni készül.

  A visszaállás szabályait a szervező határozza meg. Ha felszerelés- vagy fegyverhiba miatt a játékos nem tudja folytatni a küzdelmet, szabályosan ki kell állnia (lásd 2-3. pont), és el kell hagynia a játékterületet. A hiba elhárítása után ugyanolyan módon állhat vissza, mintha kiesett volna - amennyiben a játékszabályok ezt lehetővé teszik. (Az akkumulátor cseréje nem számít meghibásodásnak, ha a csere helyben, gyorsan elvégezhető.)

 3. Kommunikáció: találat jelzése után a játékos NEM ADHAT ÁT SEMMILYEN INFORMÁCIÓT (mutogatással sem!) a még játékban lévőknek! Legfeljebb a találat tényét, saját kiesését erősítheti meg! Ez különösen érvényes a medik-rendszerű visszaállást alkalmazó játékokra! A szembenálló felek a játék ideje alatt ne kommunikáljanak egymással - kivétel, ha ez a játék biztonságát, baleset elhárítását, illetve a parancsnokok közötti információcserét szolgálja. Bármiféle vitatkozásnak, veszekedésnek, az ellenfélen ejtett vélt vagy valós találatok bekiabálásának helye nincs! Tehát NEM SZÓLÍTJUK FEL a másik játékost kiállásra!

 4. Rádiózás: csak PMR típusú adó-vevő rádiók használata engedélyezett. A VOX (hangra érzékeny) funkciót és a dallamos hívójeleket, csipogást kapcsoljuk ki, mert zavarja a kommunikációt! Minél ritkábban forgalmazzunk a csapat számára fenntartott csatornán, üzeneteinket fogjuk rövidre! (Közöljük nevünket, tartózkodási helyünket, majd néhány szóban a lényeget.) A játékszervező engedélyével egyéb rádiószabvány is alkalmazható, amennyiben megfelel a Nemzeti Hírközlési Hatóság előírásainak!

 5. Megadásra felszólítás („Dobatás“): KIZÁRÓLAG akkor alkalmazható szabály, ha a játékos HÁTULRÓL vagy OLDALRÓL, MEGLEPETÉSBŐL tüzelhetne a biztos célt nyújtó ellenfélre. A felszólításnak hangosnak, egyértelműnek kell lennie (pl. „Dobd el!“, „Kezeket fel!“). Ha az ellenfél megadja magát, AZONNAL jelzi a „találatot“ és kiáll a játékból. (A fegyvert természetesen nem kell eldobni.) Ha tétovázik, nem engedelmeskedik, a felszólító szabadon tüzelhet rá. E szabály alkalmazásánál fontos mindkét fél részéről a sportszerű viselkedés! (lásd 9. pont) Szemből, nagyobb lőtávolságról, kis célpontot nyújtó játékost, többszörös túlerőt nem szólítunk fel megadásra!

 6. Fizikai kontaktus: a fejezet 1. pontjában ismertetett „csendes dobatást“ leszámítva az ellenfelek nem kerülhetnek semmilyen fizikai kontaktusba egymással! Ellenfél fegyverének megérintése TILOS!

 7. Csalás, kezdő mentalitás: az airsoft-játék a becsületességen alapszik, ezért a csalókkal szemben a játékszervezők és játékfelügyelők a legszigorúbban fognak eljárni! Csalni játékban értelmetlen, hiszen az airsoft nem verseny, és előbb-utóbb mindenki tisztában lesz az illető személyével, ami végül a játékos megbélyegzését, kirekesztését vonja maga után. Nem éri meg!

  Ne kiáltsunk azonnal csalót, ha ellenfelünk nem jelzi a szerintünk biztosnak vélt találatot. Álljunk egészséges szkepticizmussal a teljesítményünkhöz. Hátha mégsem találtuk el. Láttuk saját szemünkkel a becsapódást? Biztos? Gondosan céloztunk, vagy csak a cél irányába lövöldöztünk? Tüzelt egyáltalán a fegyverünk? Belerántottunk a lövésbe? Mozgó vagy kisméretű célpontot, futó alakot könnyen elhibáznak a gyakorlott játékosok is. A legkisebb gally, az aljnövényzet, és a szél is könnyedén eltéríti a lövedéket. Egy bokor gyakran átlőhetetlen fedezéket jelenthet. Nagy lőtávolságnál úgy tűnhet, a lövedék talált - valójában méterekkel a cél előtt lehullott a földre. Előfordulhat, hogy az adrenalin és a vastag öltözék miatt a játékos nem érezte, vagy nem hallotta meg a találatot. Velünk is megeshet. Szóval feleslegesen ne panaszkodjunk, ne gyártsunk összeesküvés elméleteket - különösen, ha kezdő játékosok vagyunk! Lőjjünk inkább újra. Ha egyértelmű csalással találkozunk, kötelességünk a helyszínen jelenteni a Játékszervezőnek!

 8. Sportszerű viselkedés: igyekezzünk minden körülmények között megőrizni a játék tisztaságát, kulturáltságát. Ne átkozódjunk, ne keressünk kiskapukat a szabályok „megerőszakolásával“, mert ezek rombolják a játékélményt. Ügyeljünk a természet megóvására, kerüljük a szemetelést a pályán! Legyünk tisztában az érvényes szabályokkal. Tartsuk tiszteletben a játékszervezők és felügyelők kéréseit, döntéseit, segítsük a munkájukat. A találatot ne csak verbálisan, kézfeltartással is mindig jelezzük! A vitás kérdéseket, szabálytalanságokat közvetlenül játék után, helyben beszéljük meg, jelentsük a szervezőknek! Sérelmek utólagos felvetésének helye nincs!

  Ha bizonytalanok vagyunk, hogy találatot kaptunk vagy sem, inkább álljunk ki. Ha két játékos nagyon rövid időn belül (<2 másodperc) ér el találatot egymáson, mindkét fél álljon ki. Nagyobb időeltérés vagy hátrányosabb pozíció esetén a „párbaj“ vesztese azonnal szüntesse be a tüzelést, ne éljen vissza a fönti illemszabállyal! Ha megadásra szólítanak fel minket, vegyük figyelembe, hogy ellenfelünk a biztosnak vélt lövés helyett a békésebb megoldást választotta. Csak akkor döntsünk a küzdelem folytatása mellett, ha indokolatlannak érezzük a felszólítást! Mindannyiunk kötelessége csapattársait udvariasan figyelmeztetni a fegyelmezett, sportszerű viselkedésre!

 9. Korhatár: a minimum életkorhatár tizenhat év, tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek csak egy nagykorú játékos felügyelete mellett, írásos szülői engedéllyel (lásd Melléklet) vehetnek részt a játékokon.